Årsmøtereferater

Referat fra årsmøte 07.03.18

Referat fra årsmøte 07.03.18

Årsmeldinger 2017/2018

Årsmeldinger 2017/2018

Referat fra årsmøte 08.03.17

Referat årsmøte 08.03.17

Årsmeldinger 2016/2017

Årsmeldinger 2016/2017

Balanse GHK 2016

Balanse pr. 31.12.16

Revisjonsberetning 2016

Revisjonsberetning 2016

Resultatregnskap 2016

Resultatregnskap

Budsjett 2017

Budsjett 2017

ÅRSMØTE 9. MARS 2016 KL 19

Sakliste til Årsmøte090316.doc

Vedlegg:

ghk_resultatregnskap_2015.doc

ghk_balanse_2015.doc

ghk_budsjett_2016.xls

Lov_for_GHK_forslag_iht_ny_lovnorm_fra_2015.docx

Årsmeldinger_fra_utvalg_og_lag_2015-2016.doc

GHK_valg_2016.docx

Møtet avholdes på klubbrommet i Gausdal Arena.

Saker som ønskes tatt opp sendes ie-holen@frisurf.no innen 20.februar

 

Leder GHK

Anita

Referat fra Årsmøte 11.3.2015

Referat_årsmøte_110315.jpg

Årsmøte 17.03.13

Årsmøte170313.doc